Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Myndighedsbehandling

Forud for anlægsarbejdet er Etape 1 – Åhavevej behandlet hos myndigheder og Århus Byråd.

Lokalplan nr. 875
Århus Kommune har udarbejdet en lokalplan, der udlægger de nødvendige arealer til vej-, bro- og tunnelanlæg mv. Forslaget til lokalplan var i høring frem til foråret 2010 og er nu godkendt af Århus Byråd. Se Århus Byråds behandling af lokalplan nr. 875 (sag 44)

Bevillingsindstilling for Etape 1 – Åhavevej
Århus Byråd har godkendt bevillingsindstillingen for Etape 1 – Åhavevej.  Se Århus Byråds behandling af bevillingsindstillingen (sag 8).

Anlægs- og bevillingsindstilling, Affald Varme
Når vi bygger Viby Ringvej-krydset, igangsættes også et stort ledningsarbejde under jorden. Derfor har Århus Byråd godkendt en anlægs- og bevillingsindstilling fra AffaldVarme i forbindelse med Etape 1- Åhavevej. Se AffaldVarmes anlægs- og bevillingsindstilling (sag 35)

VVM-tilladelse
Der er givet VVM-tilladelse til Etape 1 – Åhavevej.

VVM står for ’Vurdering af virkninger på miljøet’. Tilladelsen er givet på baggrund af VVM-redegørelsen for det samlede projekt Tunnel under Marselis Boulevard. Der er også givet tilladelse til nogle få ændringer i projektet i forhold til VVM-redegørelsen.

VVM-tilladelsen

Bilag til VVM-tilladelsen 

 

 

Powered by Netaction