Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Brabrandstien

Fremover er det slut med at krydse Viby Ringvej ved Brabrandstien og Rugholmvej.

I dag fører Brabrandstien over den stærkt befærdede Viby Ringvej. Frem over vil stien blive ført under den hævede Viby Ringvej i samme niveau som i dag.

Dermed skal fodgængere og cyklister ikke længere krydse over Viby Ringvej, men kan passere sikkert på stien under vejen. Det betyder, at vi forbedrer trafiksikkerheden markant for de bløde trafikanter.

Lys og let sti
Vi har bearbejdet den arkitektoniske udformning grundigt, og derfor fremstår stien under Viby Ringvej lys og venlig for fodgængere og cyklister.

Powered by Netaction