Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Under jorden

Når vi bygger Viby Ringvej-krydset om, igangsættes der samtidig et stort ledningsarbejde under jorden.

Fjernvarmeledning
Hovedledningen, som forsyner den sydlige del af Århus med fjernvarme, skal flyttes for at gøre plads til at føre motorvejen under Viby Ringvej. Ledningen ligger 80 cm under jorden og består af to fjernvarmerør, som hver har en diameter på én meter. Arbejdet bliver gennemført uden for fyringssæsonen for at sikre, at der altid er den nødvendige fjernvarmekapacitet er til rådighed.

Vejafvanding
Trafik og Veje etablerer vejafvanding der, hvor motorvejen løber under Viby Ringvej. Vandet ledes væk fra vejen og videre ud i to regnvandssøer, som har forbindelse til Århus Å. Herved forebygger vi oversvømmelse af vejen ved kraftig regn.

Koordinering af indsatsen
Ledninger til vandforsyning, højspændingsledninger og telekabler skal også sænkes og lægges om. Hos Trafik og Veje koordinerer vi indsatsen fra de mange ledningsejere, samtidigt med at vi sikrer, at borgerne mærker så lidt som muligt til arbejdet, mens det foregår.

Powered by Netaction