Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


Den kompakte diamant: Viby Ringvej-krydset

Viby Ringvej-krydset vil også i fremtiden være et af de mest trafikbelastede kryds i Århus. Opgaven har derfor været at finde en løsning, som fremtidssikrer trafikafviklingen.

Løsningen skal sikre, at vi også om mange år kan afvikle trafikken sikkerhedsmæssigt forsvarligt, med tilstrækkelig kapacitet og med færrest mulige gener for trafikanterne.

Afvikler trafikken effektivt
Vi udfører krydset mellem Århus Syd Motorvej/Åhavevej og Viby Ringvej som en niveaufri skæring, hvor Viby Ringvej føres over Århus Syd Motorvejen.

Krydset kommer til at ligge på en betonbro med plads til svingbaner mv. Vi bygger direkte ramper for trafik fra Viby Ringvej til motorvejen, og for trafik fra Åhavevej til Viby Ringvej. Det sikrer en effektiv afvikling af trafikken til og fra Viby Ringvej som vist på tegningen til højre.

En kompakt diamant
Den øvrige trafik er ført op i krydset på den nye Viby Ringvej-bro. Krydset styres af en signalregulering, som afvikler trafikken ”diagonalt”  samtidigt. Det øger kapaciteten væsentligt. Udformningen kaldes også for en ”en kompakt diamant”. Trafikafviklingsprincippet er vist på tegningen til højre og i videoen nedenfor.

Systemkrav
For at se filmen skal Adobe Flash Player være installeret på din computer. Hvis du ikke allerede har Adobe Flash Player, kan du downloade programmet gratis her.

Hent Flash for at se videoen.

Powered by Netaction